2050 kommer det att finnas mer plast än fisk i våra hav.

Vi kan inte sitta stilla och låta detta hända. Här är några av de åtgärder som Hurtigruten tar för att skydda vår känsliga miljö.

Hurtigruten vill att framtidens gäster ska kunna få samma unika upplevelser som dagens gäster får på en resa med Hurtigruten. Därför jobbar vi intensivt för att sätta en standard för hela kryssningsindustin genom att genomföra konkreta åtgärder med innovationer och teknik. Hållbar utveckling är en röd tråd i allt vad vi gör, inom alla delar i vår organisation. Nedan kan du läsa mer om tre av de många initiativ vi redan har genomfört och är i färd med att genomföra inom en nära framtid.

Vårt mål är att lämna efter oss ett fotavtryck som vi kan vara stolta över!

Läs mer om Hurtigrutens miljö- och hållbarhetsinsatser